Antalya Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi
 
BAĞLANTILAR

 

  

Kütüphane Kuralları

Kütüphane Kuralları

Kütüphaneler; yaş, ırk, cinsiyet, inanç, dil ve düşünce farkı gözetmeksizin toplumun her kesiminin her türlü bilgi gereksinimlerini karşılayarak bulunduğu yörenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan toplumsal kuruluşlardır. Bu çerçevede verilecek hizmetlerin, kullanıcılara en iyi şekilde sunulabilmesi ve geliştirilebilmesi için kütüphane kurallarına uyulması gerekmektedir.

Genel Kurallar:

-Kütüphaneye su dışında hiçbir yiyecek ve içecek ile girilmez.

-Gürültüye sebep olacak her türlü davranıştan kaçınılır (Kütüphanemizde  2. kat yetişkin salonu ve  4. kat ders çalışma salonunda geçerlidir.)

-
Kütüphane içinde tütün ve tütün mamulleri içilmez. İçenler hakkında yasal işlem uygulanır.

-Kütüphane materyallerine ve eşyalarına zarar verilmez.

-Kütüphane kapanış saatinden 15 dk. önce salonlar boşaltılır.

-Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

Ödünç Verme Kuralları:

-Kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanmak için kütüphaneye üye olmalıdır.

-
Kütüphane üyeliğine başvuru için TC Kimlik numarasını veya en az altı ay oturma izni almış yabancı kullanıcılar için “yabancı kimlik numarasını” gösterir belge yeterlidir.

-Kullanıcıya kütüphane üyelik formu doldurtularak imzalatılır.

-Kullanıcılar üye kartı veya TC Kimlik numarasını (yabancı kullanıcılar için yabancı kimlik numarasını) gösterir belge ödünç alma işlemini gerçekleştirir.

-Kullanıcılara danışma kaynakları ve sıklıkla aranan materyaller ödünç verilmez.

-Kullanıcılara bir seferde üç kitap, üç kitap dışı materyal olmak üzere en fazla altı materyal ödünç verilir.

-Ödünç verme süresi kitaplar için 15 gün, kitap dışı materyaller için 7 gündür.

-Materyali iade etmeyen, kullanılmayacak derecede yıpratan veya kullanıcı materyalin rayiç bedelini öder.

***Kullanıcıların güvenliği için kütüphanelerde kapalı devre kamera sistemi bulunmaktadır. 
 
HavaDurumu-BugünHavaDurumu-YarınHavaDurumu-3.GünHavaDurumu-4.Gün
 
Facebook -  Twitter'da Biz

Mesai Gün ve Saatleri
 
 
 Hafta İçi     : 08:30-22:00
 Cumartesi : 09:00-17:00
 İçerik Görüntülenme Sayısı

Bu sayfa 2716 kez gösterilmiştir.